Opel Kadett – Rozbiórka rozrusznika Bosch typ DF

tmpd136-4 Rozbiórka rozrusznika Bosch typ DF

■    Odkręcić dwa wkręty mocujące pokrywę tylną od obudowy komutatora.

■    Zdjąć z wirnika półpierścień mocujący, podkładkę (-ki) regulacyjne i uszczelkę gumową.

■    Wykręcić obie śruby przelotowe ściągające korpus rozrusznika i zdjąć obudowę komutatora.

■    Wyjąć szczotki ze szczotkotrzymacza i zsunąć szczotkotrzymacz z wirnika.

■    Odkręcić nakrętkę przy wyłączniku elektromagnetycznym i odłączyć przewód wychodzący z uzwojenia stojana

■    Odkręcić dwa wkręty mocujące wyłącznik elektromagnetyczny do głowi cy rozrusznika. Odczepić wyłącznik od dźwigienki sprzęgającej i wyjąć.

■    Wykręcić oś dźwigienki sprzęgającej

■    Odsunąć głowicę od kadłuba i wyjąć dźwigienkę sprzęgającą.

■    Pierścień oporowy na wirniku przesunąć w stronę koła zębatego. Znajdujący się pod spodem pierścień zabezpieczający podważyć wkrętakiem, a następnie usunąć z wirnika.

■    Zdjąć zespół sprzęgający.

tmpd136-3Wszystkie wymontowane części umyć w benzynie ekstrakcyjnej. Uzwojenia powinny mieć krótkotrwały kontakt z benzyną i należy je osuszyć sprężonym powietrzem.

Przed zdemontowaniem uzwojeń wzbudzenia należy zaznaczyć nadbiegun-niki, aby mogły powrócić na swoje miejsce.

Wyrobione tulejki ślizgowe wirnika trzeba wybić z gniazd odpowiednim trzpieniem. Nowe tulejki przeznaczone do zamontowania muszą być moczone w oleju silnikowym przynajmniej przez 30 minut. Tulejki wciska się do zrównania z krawędzią otworu.

Montaż rozrusznika przeprowadza się w kolejności odwrotnej do opisanej. Posmarować olejem silnikowym uzębienie na wirniku, miejsca ślizgowe dźwigienki sprzęgającej i zespołu sprzęgającego. Na wirnik załozyć nowy pierścień zabezpieczający.

Opublikowano Usterki | Możliwość komentowania Opel Kadett – Rozbiórka rozrusznika Bosch typ DF została wyłączona

Obsługa akumulatora – Opel Kadett

Akumulator musi być utrzymywany zawsze w stanie czystym i suchym. Wszelkie zanieczyszczania sprzyjają powstaniu wyładowań powierzchniowych, które mogą spowodować samowyładowame akumulatora. W celu oczyszczenia akumulatora należy go wymontować, luzując najpierw zacisk bieguna ujemnego. Zacisków „zapieczonych” wskutek utlenienia nie wolno na siłę podważać ani przekręcać. Jeśli zacisk nie daje się normalnie zdjąć z bieguna, to należy więcej poluzować nakrętkę i rozewrzeć końce zacisku dużym wkrętakiem. Do czyszczenia używać ciepłego roztworu sody i sztywnej szczotki. Nie zdejmować przy tym korków ani wieczka. Skorodowane bieguny akumulatora czyści się do połysku papierem ściernym, a następnie smaruje czystą wazeliną lub smarem do zacisków akumulatora Elektrolit musi stale przykrywać płyty akumulatora. Do uzupełniania poziomu stosować tylko wodę destylowaną, natomiast nigdy kwas akumulatorowy. Unikać jakiegokolwiek zanieczyszczania cel.

Pęknięcia obudowy akumulatora można kleić kwasem mrówkowym. Odłamany biegun można z powrotem przylutować, chroniąc obudowę przed nagrzaniem.
Odstawiając samochód na dłuższy postój powinno się wymontować akumulator i okresowo doładowywać.

Kontrola stanu naładowania akumulatora polega na pomiarze gęstości elektrolitu za pomocą aerometru. natomiast nie może być przeprowadzana w wyniku pomiaru napięcia woltomierzem. Gęstość elektrolitu powinno się mierzyć w temperaturze 15 …26 C. Zależność między gęstością elektrolitu a stanem naładowania jest następująca: jeśli gęstość elektrolitu wynosi 1,285 g/cm3, to stan naładowania akumulatora równa się 100%, jeśli 1,20 g/cm3, to 50%, a jeśli 1,12 g/cm3, to akumulator jest wyładowany. Błędny odczyt mogą powodować: nieprawidłowy poziom elektrolitu, jego zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, jak również wykonanie pomiaru bezpośrednio po dolaniu wody destylowanej lub kilku próbach uruchomienia rozrusznika. W miarę wzrostu temperatury zewnętrznej gęstość elektrolitu maleje. Gęstość w poszczególnych celach powinna być w miarę jednakowa, a duże różnice są na ogół wynikiem uszkodzenia ogniw. Tworzący się na dnie cel, w miarę starzenia, szlam ołowiany prowadzi do szybkiego samowyładowania akumulatora.

Akumulator o niskim stanie naładowania należy poddać ładowaniu prądem, stanowiącym 10% pojemności znamionowej akumulatora. W przypadku akumulatora 66 A h prąd ładowania powinien wynosić 6. .7 A. Wykręcić korki zamykające cele; monowieczko z otworami przelewowymi może pozostać na akumulatorze. Akumulator ładować prostownikiem tak długo, az gęstość elektrolitu nie będzie się zmieniała w ciągu 3…4 godzin. Podczas ładowania utrzymywać poziom elektrolitu ok. 15 mm nad płytami ogniw (dolewając wody destylowanej).

Akumulator sprawdzać pod obciążeniem. Podłączyć woltomierz do biegunów akumulatora, uruchomić rozrusznik i odczytać napięcie. W przypadku akumulatora w pełni naładowanego napięcie to nie może opaść poniżej 10 V (w temperaturze 20 °C). Natychmiast opadające napięcie i towarzyszące temu różnice gęstości elektrolitu w poszczególnych celach wskazują na uszkodzenie akumulatora.

Opublikowano Osobowe | Możliwość komentowania Obsługa akumulatora – Opel Kadett została wyłączona

Wymiana płynu chłodzącego – Fiat Uno

Wymiana płynu chłodzącego

Zastosowany w samochodach Fiat Uno płyn chłodzący jest mieszanką wody i glikolu z dodatkiem środków antykorozyjnych.

W handlu płyn ten może występować pod nazwą „Liquido Paraflu 11 Fiat”.

■    Mieszanka 35% chłodziwa i 65% wody ma temperaturę zamarzania do -25’C. Jeżeli proporcje wynoszą 50:50%, płyn nie zamarza do -35C.

■    Płyn powinno się wymieniać co 2 lata, również jeśli przedostał się do niego olej wskutek uszkodzenia.

■    Płyn wlewa się tylko przez zbiornik wyrównawczy, przy zimnym silniku. Należy przy tym zwracać uwagę na znaki poziomu umieszczone na zbiorniku.

■    Po wymianie płynu układ chłodzenia trzeba odpowietrzyć. W tym celu należy otworzyć śrubę odpowietrznika w przewodzie dochodzącym do nagrzewnicy. Zawór nagrzewnicy ustawić na grzanie, wlewać płyn, aż zacznie wyciekać przez odpowietrznik bez pęcherzyków powietrza. Zakręcić śrubę odpowietrznika i uzupełnić ilość płynu w zbiorniku. Uruchomić silnik i pozostawić do nagrzania, aż górny przewód chłodnicy stanie się ciepły. Pozostawić silnik do schłodzenia i w razie potrzeby wyrównać poziom płynu w zbiorniku.

■    W przypadku stwierdzenia ubywania płynu trzeba określić miejsce wycie ku. W miejsce korka zbiornika wkręcić specjalną pompę. Otworzyć zawór nagrzewnicy i wytworzyć w układzie chłodzenia ciśnienie maksymalnie 0,78 bara (0,078 MPa). Sprawdzić wszystkie połączenia przewodów, chłodnicę i nagrzewnicę. Usunąć wycieki płynu.

Opublikowano Osobowe | Możliwość komentowania Wymiana płynu chłodzącego – Fiat Uno została wyłączona