WENTYLACJA I OGRZEWANIE – Fiat Uno

WENTYLACJA I OGRZEWANIE

Układ wentylacji i nagrzewania wnętrza samochodu mieści się w obudowie z tworzywa sztucznego i składa się z wielu kanałów do rozdziału powietrza oraz następujących urządzeń:

—    elektrowentylatora do nawiewu większej ilości powietrza z różnymi prędkościami,

—    nagrzewnicy, która jest włączona w obieg układu chłodzenia silnika.

—    dwóch przesłon do rozdziału strumienia powietrza w zależności od ustawienia różnych dźwigni regulacyjnych.

Uruchamiając przesłonę (A) doprowadza się świeże powietrze przez zewnętrzną szczelinę podokienną do wnętrza pojazdu. Powietrze to przepływa przez nagrzewnicę i wentylator i wychodzi kanałem (G) na nogi lub dyszami na szybę przednią.

Po otwarciu zaworu nagrzewnicy (C) następuje podgrzanie wpadającego powietrza w nagrzewnicy (E). Zależnie od położenia przesłony (B) powietrze to dopływa do szczelin przy oknie lub do kanałów (G) umieszczonych obok nóg. Wymianę nagrzewnicy lub wentylatora przeprowadza się w sposób następujący.

■    Zacisnąć przewody doprowadzające płyn do nagrzewnicy i odłączyć je od nagrzewnicy. Zebrać wyciekający płyn.

■    Odłączyć przewody elektryczne od wentylatora.

■    Od strony silnika odkręcić śruby mocujące zespół do nadwozia.

■    Wykręcić z półki górnej wkręt mocujący.

■    Wyjąć kompletny zespół z tablicy rozdzielczej.

Montaż zespołu przeprowadza się w kolejności odwrotnej. Uzupełnić układ chłodzenia i odpowietrzyć. Ogólne wskazówki wymiany elementów zespołu podano niżej.

■    Nagrzewnicę lub wentylator można wymienić po rozdzieleniu połówek obudowy.

■    Montując cięgna, należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustalenie położenia krańcowego zaworu nagrzewnicy i przesłony powietrza.

■    Gałki dźwigienek można do demontażu wyciągnąć.

■    Nagrzewnica nie podlega naprawie i w przypadku uszkodzenia trzeba ją wymienić. To samo odnosi się do zaworu nagrzewnicy.

(Visited 112 times, 1 visits today)
Ten wpis został opublikowany w kategorii Usterki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.