Sprawdzanie ustawienia kół – Fiat Uno

Sprawdzanie ustawienia kół – Fiat Uno

Ustawienie kół przednich decydująco wpływa na kierowalność, właściwości jezdne pojazdu i zużycie opon. Po każdej naprawie zawieszenia lub wystąpieniu nienaturalnych objawów w układzie kierowniczym powinno się sprawdzić zbieżność, pochylenie kół i wyprzedzenie sworzni zwrotnic. Do pomiaru pochylenia koła i wyprzedzenia sworznia zwrotnicy można użyć zwykłego mechanicznego przyrządu pomiarowego, jednak wymaganą dokładność pomiaru zapewni tylko przyrząd optyczny. Przed rozpoczęciem pomiaru przyrządem mechanicznym należy wykonać następujące czynności.

■    Sprawdzić ciśnienie powietrza w ogumieniu i w razie potrzeby uzupełnić do nominalnego.

■    Sprawdzić bicie boczne kół, które nie może przekraczać 3 mm.

■    Upewnić się, ze nie występują nadmierne luzy w przegubach kulowych drążka kierowniczego i wahacza oraz w łożysku koła.

Podobne wartości kątów odnoszą się do samochodu nieobciążonego. tzn. samochodu gotowego do jazdy, jednak bez dodatkowego ładunku.

■    Zbieżność kół reguluje się zmieniając długość drążków kierowniczych. Drążek można obracać po poluzowaniu nakrętki kontrującej przy przegubie kulowym.

■    Po ustawieniu kół do jazdy na wprost koło kierownicy musi zająć położenie środkowe. Osiąga się to korygując odpowiednio długość drążków kierowniczych. Jednak różnica długości drążków, mierzona między przegubem zewnętrznym i wewnętrznym, nie powinna przekraczać 10 mm.

■    Pochylenie koła i wyprzedzenie sworznia zwrotnicy nie podlegają reguła cji. Jeśli kąty te nie mieszczą się w wymaganej tolerancji, oznacza to zdeformowanie elementu zawieszenia koła. Część uszkodzoną należy wymienić. Nie wolno prostować zwrotnicy ani kolumny, podgrzewając je {niebezpieczeństwo złamania części).

(Visited 31 times, 1 visits today)
Ten wpis został opublikowany w kategorii Test. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.