Naprawa rozrusznika – Opel Kadett

Naprawa rozrusznika

Po umyciu wszystkich części w benzynie ekstrakcyjnej i przedmuchaniu w celu wysuszenia należy dokonać ich weryfikacji. Uszkodzone elementy wymienić.

Szczotki

W rozruszniku typu DF należy w celu kontroli wyciągnąć sprężyny i szczotki z płytki szczotkotrzymacza. Stopień zuzycia szczotek określa się, porównując ich długość ze szczotkami nowymi.

Szczotki należy wymieniać w komplecie, nawet jak tylko jedna osiągnęła graniczne zuzycie. Wymiana szczotki wymaga odlutowania przewodu plecionego.

W rozruszniku typu DW wymianie podlega cały szczotkotrzymacz, kiedy długość szczotek zmniejszyła się poniżej 8 mm. Szczotkotrzymacz nadający się do ponownego zmontowania należy oczyścić. W razie potrzeby dogiąć sprężyny dociskające.

Komutator

Powierzchnia komutatora powinna być gładka, nie może mieć żadnych rowków ani śladów wypaleń Powierzchnię należy przetrzeć szmatką nasączoną czterochlorometanem lub benzyną lekką.

Silniejsze zanieczyszczenia i narosty można usunąć drobnoziarnistym płót nem ściernym, obracając przy tym powoli wirnik.

Umocować wirnik w tokarce i dokładnie wycentrować. Odchyłka kołowości komutatora może wynosić maksymalnie 0,03 mm. Szlifując komutator zachować dopuszczalną, minimalną średnicę. Po obróbce usunąć mikę między działkami komutatora (np piłką) na głębokość około 0,5 mm poniżej bieżni.

Wirnik ze zużytym komutatorem należy wymienić. Spalone uzwojenie komutatora wskazuje na istnienie zwarcia w wirniku.

Wirnik

Wirnik nie podlega naprawie i w przypadku uszkodzenia musi być wymieniony.
Przebicie na masę wirnika sprawdza się prądem przemiennym 110 V. Jedną z końcówek próbnika należy dotknąć do pakietu blach wirnika, a drugą do jednej z działek komutatora.tmpd136-7Zaświecenie żarówki świadczy o uszkodzeniu izolacji wirnika.

Zwarcie międzyzwojowe wirnika sprawdza się amperomierzem podłączonym do baterii 2 woltowej. Końcówki amperomierza należy przystawić do komutatora tak, aby między punktami pomiarowymi znajdowały się zawsze dwie działki. Sprawdzając kolejne sekcje, powinno się otrzymywać zblizone wartości natężenia prądu (sama wielkość nie jest miarodajna).

Wyłącznik elektromagnetyczny

W celu sprawdzenia należy próbnik podłączyć do zacisku przewodu zasilającego i do masy. Brak świecenia żarówki próbnika oznacza konieczność wymiany wyłącznika elektromagnetycznego.

(Visited 168 times, 1 visits today)
Ten wpis został opublikowany w kategorii Usterki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.